Opleiding en Onderzoek

Wij vinden het belangrijk om gemotiveerde mensen op te leiden voor een baan in de zorg. Daarom bieden wij diverse stageplekken aan.

Doktersassistenten

Onze huisartsenpraktijk is een SBB erkende opleidingspraktijk voor doktersassistentes van het ROC Rijn IJssel in Arnhem en voor het NTI (BBL).

Co-assistenten

De praktijk is tevens een opleidingspraktijk voor co-assistenten van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC in Nijmegen.

HBO-studenten

Daarnaast werken we in het Medisch Centrum Loovelden frequent samen met studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Onderzoek

Huisartsenpraktijk Bles en Poels is een academische praktijk. Dat houdt in dat wij gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, nieuwe mensen opleiden en onderwijs bieden aan co-assistenten.

We verzamelen allerlei gegevens over ziekten en aandoeningen en leggen deze vast in uw dossier. Deze gegevens worden gecodeerd en zijn niet te herleiden tot uw persoon. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de huisartsenzorg. Wij maken onderdeel uit van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk. Als u hier meer over wilt lezen klik dan hier.

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt kunt u dat aan de assistente of uw huisarts laten weten. Soms zal uw huisarts u vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. U hoeft hier niet aan mee te doen wanneer u dat niet wilt. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de zorg die wij u geven.

Hier leest u meer over Wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk (AVG 2018).

Onze praktijk neemt in 2022 deel aan 3 onderzoeken:

1. Titel van het onderzoek: Stoppen of doorgaan met urinezuur verlagende medicatie bij rustige jicht, wat vinden patiënten belangrijk?

Doel van het onderzoek: met dit onderzoek, opgezet door de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, willen we in kaart brengen welke factoren voor patiënten het belangrijkst zijn bij het maken van een beslissing om de urinezuur verlagende medicatie te stoppen of door te gebruiken. We gebruiken daarvoor de factoren die in eerder onderzoek naar voren zijn gekomen. Ook willen we kijken of verschillende groepen patiënten ( bijvoorbeeld mannen en vrouwen) andere zaken belangrijk vinden.

Het onderzoek betreft een eenmalige vragenlijst voor patiënten, die urinezuur verlagende middelen gebruiken.


2. Double Surprise Question

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat tijdige palliatieve zorg de kwaliteit van leven verbetert. Maar daarvoor moet je eerst vaststellen dat een patiënt in de palliatieve fase zit. En dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. De SQ1 (Surprise Question) is al eerder als betrouwbaar identificatiemiddel hiervoor gekozen.

Deze studie onderzoekt de waarde van de DSQ ( Dubbele surprise question).

 

Doel van de studie: nagaan of met behulp van de DSQ de behoefte aan palliatieve zorg beter kan worden vastgesteld.

Het onderzoek betreft een vragenlijst voor de huisartsen

3. Endometriose

Vraagstellingen: Met welke ingangsklacht komt de patiënten met endometriose naar de huisartspraktijk. Wat is de tijd tussen ingangsklacht en diagnose stelling. En op welke manier is de diagnose gesteld?

Doel van het onderzoek: zicht krijgen op de huidige vertraging in de diagnosestelling van endometriose (zowel in de eerste als in de tweede lijn) en zicht krijgen of er een relatie is met de ingangsklacht.

Vervolgens kunnen dan hopelijk interventies geïmplementeerd worden om de tijd tot de diagnose te verkorten.

Dit onderzoek is opgezet door de afdeling gynaecologie van het UMCN. Laura Kok, arts-onderzoeker voert de studie uit.