Opleiding en Onderzoek

Wij vinden het belangrijk om gemotiveerde mensen op te leiden voor een baan in de zorg. Daarom bieden wij diverse stageplekken aan.

Doktersassistenten

Onze huisartsenpraktijk is een SBB erkende opleidingspraktijk voor doktersassistentes van het ROC Rijn IJssel in Arnhem en voor het NTI (BBL).

Co-assistenten

De praktijk is tevens een opleidingspraktijk voor co-assistenten van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC in Nijmegen.

HBO-studenten

Daarnaast werken we in het Medisch Centrum Loovelden frequent samen met studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Onderzoek

Huisartsenpraktijk Bles en Poels is een academische praktijk. Dat houdt in dat wij gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, nieuwe mensen opleiden en onderwijs bieden aan co-assistenten.

We verzamelen allerlei gegevens over ziekten en aandoeningen en leggen deze vast in uw dossier. Deze gegevens worden gecodeerd en zijn niet te herleiden tot uw persoon. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de huisartsenzorg. Wij maken onderdeel uit van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk. Als u hier meer over wilt lezen klik dan hier.

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt kunt u dat aan de assistente of uw huisarts laten weten. Soms zal uw huisarts u vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. U hoeft hier niet aan mee te doen wanneer u dat niet wilt. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de zorg die wij u geven.

Hier leest u meer over Wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk (AVG 2018).

Onze praktijk neemt deel aan 7 onderzoeken:

ELECTRONIC studie Slokdarmkanker

Het doel van dit onderzoeksproject is het onderzoeken van de nauwkeurigheid en de aanvaardbaarheid van een nieuwe screeningsstrategie (ademtest gevolgd door neusendoscopie) naar (een voorloper van) slokdarmkanker.

FAntasTIGUE studie (2021) vermoeidheid bij COPD

Het doel van dit onderzoek is om op basis van deze kennis handvatten aan hulpverleners aan te reiken waarmee vermoeidheid kan worden verminderd.

TOOL onderzoek AmsterdamUMC

Het doel van dit onderzoek is om de persoonlijke continuiteit van zorg aan oudere mensen te optimaliseren.

Opera onderzoek RadboudUMC

De opera studie doet onderzoek naar herstel van depressie na het starten met antidepressiva.

COPD comorbidities DESKTOP Helper onderzoek Groningen

In deze studie onderzoeken we of de Desktop helper met of zonder e-learning het aantal medicatie-comorbiditeit clashes kan verminderen.

Pilot OSAS diagnostiek Rijnstate en Onze Huisartsen

Menzis, Onze Huisartsen en ZekerWeten hebben de handen ineen geslagen en starten vanaf 1 april 2021 met de pilot OSAS diagnostiek in de eerstelijn. We maken hierbij gebruik van de WatchPAT One, een polshorloge met een vinger- en borstsensor van de firma Itamar.

Toekomstige Zorgplanning bij COPD Rijnstate en Onze Huisartsen

Het doel van de proef is om toekomstige zorgplanning een vast onderdeel van de zorg te maken. Dat het in een vroeg stadium en op de juiste manier besproken wordt door de behandelend arts en eventuele andere betrokken zorgverleners.