Opleiding en Onderzoek

Onze huisartsenpraktijk is een SBB erkende opleidingspraktijk voor doktersassistentes van het ROC Rijn IJssel in Arnhem.

Driemaal per jaar loopt een nieuwe doktersassistente stage bij ons.

De praktijk is tevens een opleidingspraktijk voor co-assistenten van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC in Nijmegen.

Daarnaast werken we in het Medisch Centrum Loovelden frequent samen met studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Huisartsenpraktijk Bles en Poels is een academische praktijk. Dat houdt in dat wij gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, nieuwe mensen opleiden en onderwijs bieden aan co-assistenten.

We verzamelen allerlei gegevens over ziekten en aandoeningen en leggen deze vast in uw dossier. Deze gegevens worden gecodeerd en zijn niet te herleiden tot uw persoon. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de huisartsenzorg. Wij maken onderdeel uit van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk. Als u hier meer over wilt lezen klik dan hier.

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt kunt u dat aan de assistente of uw huisarts laten weten. Soms zal uw huisarts u vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. U hoeft hier niet aan mee te doen wanneer u dat niet wilt. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de zorg die wij u geven.

Hier leest u meer over Wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk (AVG 2018).

Onze praktijk neemt deel aan twee studies:

ELECTRONIC studie (2021) Slokdarmkanker

Het doel van dit onderzoeksproject is het onderzoeken van de nauwkeurigheid en de aanvaardbaarheid van een nieuwe screeningsstrategie (ademtest gevolgd door neusendoscopie) naar (een voorloper van) slokdarmkanker.

FAntasTIGUE studie (2021) vermoeidheid bij COPD

Het doel van dit onderzoek is om op basis van deze kennis handvatten aan hulpverleners aan te reiken waarmee vermoeidheid kan worden verminderd.