Missie & visie

Missie

Huisartsenpraktijk Bles en Poels is een professionele praktijk die streeft naar een persoonlijke en duurzame relatie met haar patiënten.

Wij geloven in kleinschalig georganiseerde “zorg op maat” vanuit Medisch Centrum Loovelden waarin we nauw samenwerken met andere zorgverleners. Wij werken hierbij volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. De praktijk voldoet aan geldende wetgeving. Naast de laagdrempelig beschikbare basiszorg leveren wij een breed pakket aan aanvullende en bijzondere huisartsenzorg (reisvaccinaties). 

Visie

Huisartsenpraktijk Bles en Poels oefent de huisartsgeneeskunde in de volle breedte uit, op een hoog professioneel niveau. De praktijk levert in Huissen/ Angeren zorg dichtbij waarbij we met name de bewoners van de wijken Loovelden en Zilverkamp in Huissen bedienen.

Wij doen dit door;

  • goed fysiek en telefonisch bereikbaar te zijn
  • onze patiënten te begeleiden bij de meeste hulpvragen
  • de continuïteit van ons team (huisartsen, praktijkverpleegkundigen en assistentes) te waarborgen
  • te beschikken over goede ICT voorzieningen
  • het aanbieden van projecten gericht op Lifestyle, sport/bewegen, aandoeningen van het bewegingsapparaat, COPD en astma.
  • samen te werken met andere partners in Medisch Centrum Loovelden
  • te werken volgens de NHG- standaarden
  • deel te nemen aan onderwijs- en onderzoeksactiviteiten als Academische Huisartsenpraktijk van het Radboud UMC in Nijmegen