Inschrijvingen

Ons werkgebied is Loovelden en Zilverkamp. Wij werken bij voorkeur wijkgericht. Woont u in een van deze wijken en wilt u zich inschrijven? Neem dan contact op met de praktijk voor een kennismaking.

Soms is er sprake van een wachtlijst.

Tijdens dit gesprek ziet u de praktijk en spreekt u een huisarts. Als dat goed bevalt, kunt u zich daarna aanmelden.

Carla Bles en Patrick Poels zijn samen de eigenaren van de praktijk. Sabrina Aarntzen en Josanne Steenbergen werken op vaste dagen in de praktijk als huisarts bij ons. U wordt ingeschreven "op naam van de praktijk", niet "op naam van een dokter". U kunt bij een toekomstig bezoek vragen naar uw huisarts van voorkeur voor uw klacht op dat moment.

Wilt u het inschrijfformulier, uw zorgpasje(s) en geldige legitimatie(s) meenemen naar de kennismaking?

Inschrijfformulier

Gegegevens worden verwerkt en behandeld volgens ons privacy reglement.