Tarieven 2020

De tarieven 2020 voor de incidentele en acute hulpverlening door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden (aan passanten), bedragen:

Tarieven voor passanten.

  • Consulten 29,83
  • Consulten > 20 min 59,66
  • Visites 44,75
  • Visites > 20 min 74,58
  • Telefonische consulten 14,92
  • Vaccinatie / Injecties 14,92

Bij hulp buiten uw woonplaats en het ontbreken van verzekeringsgegevens of in het geval u niet verzekerd bent, vindt rechtstreeks afrekening met u plaats. U dient dit bedrag bij ons te pinnen. U kunt de nota dan zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Informatie verstrekking.

  • Telefonische beantwoording 20,90
  • Schriftelijke beantwoording 41,80 

Kwartaaltarieven en Ketenzorg

De huisarts brengt voor iedereen die in zijn praktijk staat ingeschreven een vast bedrag per kwartaal in rekening bij de Zorgverzekeraar. Dit is het kwartaaltarief, dat u bijvoorbeeld terugvindt in uw zorgkosten-overzicht in van uw verzekeraar. Dit bedrag valt niet onder uw eigen risico. Meer informatie over huisartsenzorg leest u duidelijk op de website van onze dominante zorgverzekeraar Menzis:

Meer informatie over huisartsenzorg

Ketenzorg voor DM, CVRM, Astma en COPD in het kader van een zorgprogramma wordt anders gedeclareerd.