Studie naar vermoeidheid bij COPD

FAntasTIGUE studie is een wetenschappelijk onderzoek naar matige tot ernstige vermoeidheid bij COPD. Deze studie is gesubsidieerd door het Longfonds. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Radboudumc, CIRO+/MUMC Maastricht en het AMC Amsterdam. Onze praktijk gaat aan dit onderzoek deelnemen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de oorzaken van vermoeidheid bij personen met COPD. Vermoeidheid bij COPD is tot nu een ernstig onderschat probleem waar in de zorg nauwelijks aandacht voor is. Het ontbreekt hulpverleners bovendien aan tools en expertise om vermoeidheid te verminderen. In het huidige onderzoek wordt een breed spectrum aan biomedische en psychologisch/ gedragsmatige factoren onderzocht om de onderliggende oorzaken van vermoeidheid te identificeren. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om op basis van deze kennis handvatten aan hulpverleners aan te reiken waarmee vermoeidheid kan worden verminderd. De kennis uit dit onderzoek zal gebruikt worden om de zorg voor patiënten met COPD die last hebben van vermoeidheid verder te verbeteren.

Informatiebrief FAntasTIGUE studie