Griep- en pneumokokkenvaccinaties 2020

Eind september zijn de uitnodigingen voor de pneumokokkenvaccinatie en de jaarlijkse griepprik verzonden. Alleen degenen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen deze brief. 

Omdat we dit jaar rekening moeten houden met de regels omtrent 1,5 m afstand kunt u alleen gevaccineerd worden op de dag en tijdstip zoals vermeld is in uw persoonlijke uitnodiging.

Voorzorgsmaatregelen coronavirus

Onze praktijk neemt maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Het is veilig om naar de praktijk te komen. U kunt meehelpen:

  • Blijf thuis als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven, koorts. 
  • Draag een mondneusmasker in het Medisch Centrum Loovelden.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Neem de uitnodigingsbrief mee naar de afspraak en kom op tijd (niet te vroeg of te laat).
  • Draag daarom kleren waarbij u gemakkelijk uw bovenarm(en) bloot kunt maken.

Uitgenodigd en verhinderd?

Heeft u een uitnodiging ontvangen en bent u op de genoemde dag en tijdstip verhinderd (of heeft u klachten)? Stuur dan een mail naar info@blespoels.nl. de assistente neemt dan contact met u op.