Op afspraak

Zo is het bloedprikken bij het SHO op Medisch Centrum Loovelden op afspraak tussen 07.30 uur en 12.00 uur. https://www.sho.nl/afspraak-bloedafname. Kunt u niet online een afspraak maken, belt u dan met SHO 088 - 999 7777.
Voor het maken of wijzigen van een afspraak voor bloedprikken op de prikpost bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Ook voor bloedprikken op Poli Zuid gelden afwijkende tijden (07.00-17.00 uur) www.zekerweten.nl/prikposten

Voor rontgen foto's heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Vanwege het coronavirus is het momenteel voor alle onderzoeken nodig om een afspraak te maken, dus ook voor een CT-scan of foto's van uw skelet, longen of uw buik. Telefoonnummer 088 – 005 7795 (voor skelet-, long- of buikfoto’s). Gaat het om een CT-scan, bel dan 088 – 005 7488.

Een hartfilmpje (ECG) kan alleen op locatie Arnhem Noord worden gemaakt.