FAQ Corona vaccinatie

Wie worden er momenteel gevaccineerd?

- kleinschalige woonvormen -> wordt door de regionale ondersteuningsorganisatie Onze Huisartsen voorbereid in februari. Start vanaf 22 februari.

- Vanaf half februari wordt de leeftijdsgroep 75 - 80 opgeroepen door het RIVM voor een vaccinatie via de GGD.

- niet mobiele mensen: thuiswonend en wonend in VZH, zonder verpleeghuisindicatie (door verpleeghuisarts en/of huisarts, wordt nu onderzocht)

- De groep van 18-60 jaar met medische indicatie (tot op heden is het overigens nog niet duidelijk wie deze groep gaat vaccineren, de GGD en/of de huisarts)

- De groep van 60+ mobiel (van oud naar jong). Vaccinatie groep 65-minners (met BMI> 40 of Syndroom van Down) wordt door huisarts gevaccineerd. Voorbereidingen worden getroffen voor toedining met AstraZenica vaccin. Ook groep 64 jaar en 63 jaar wordt door huisarts gevaccineerd. Datum nog niet bekend

Eea volgens het schema flowchart-vaccins 12-01-2021.pdf